Speciaal fonds opgericht voor verwijderen asbest daken

Het kabinet heeft in oktober 2019 een nieuwe aanpak voorgesteld voor het verwijderen van asbestdaken. Een eerder ingesteld wettelijk verbod op asbestdaken is door de Eerste Kamer geblokkeerd. De opgave om de asbest uit onze omgeving te verwijderen blijft echter onverminderd actueel.

Eén van de maatregelen uit de nieuwe aanpak is het oprichten van een fonds van waaruit huiseigenaren (vanaf volgend jaar) geld kunnen lenen om de daken alsnog te saneren. Vooral met de huidige rentestand wordt het voor huiseigenaren interessant hieraan mee te doen. Er kan tot 2028 gebruik gemaakt worden van dit fonds. De Rijksoverheid draagt samen met provincies, gemeenten en banken bij aan dit fonds.Zo moeten de huiseigenaren “verleid ” worden het asbest te saneren, en niet gedwongen worden en op hoge kosten worden gejaagd door het te verplichten.

Klik hier voor meer informatie.