Speciaal fonds opgericht voor verwijderen asbest daken

Het kabinet heeft in oktober 2019 een nieuwe aanpak voorgesteld voor het verwijderen van asbestdaken. Een eerder ingesteld wettelijk verbod op asbestdaken is door de Eerste Kamer geblokkeerd. De opgave om de asbest uit onze omgeving te verwijderen blijft echter onverminderd actueel. Eén van de maatregelen uit de nieuwe aanpak...

Circulair bouwen en beheren

Met circulair bouwen stappen we af van het lineaire (eindige) exploitatiemodel waarbij producten aan het einde van de levensduur worden vernietigd. De traditionele manier van bouwen kent als nadelen dat er altijd voldoende grondstoffen voorhanden moeten zijn (uitputting van de aarde) en dat ons ecologisch systeem wordt belast met het...

BREEAM-NL In-Use

Het duurzaamheidskenmerk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is tegenwoordig steeds vaker het uitgangspunt bij nieuwbouw, renovaties en gebiedsontwikkeling. Een hoge BREEAM-score is van invloed op zowel de waarde, als op het groene imago van een  gebouw en heeft effect op een gezondere en productievere werk- en leefomgeving. Het...